Általános Szerződési Feltételek

A Checkout Charlie nevű WordPress-bővítmény és annak tartozékaival kapcsolatban.

1) Az ÁSZF szereplői

Webhely: a https://checkoutcharlie.com weboldal és annak minden tartozéka (beleértve a checkoutcharlie.com domain nevet, az ehhez tartozó email címeket, fájlokat és minden egyéb elektronikus állományt és szolgáltatást, amely e domian néven keresztül elérhető).

Szoftver: a Checkout Charlie WordPress bővítmény és annak minden „gyári” kiegészítője, amely a webhelyről megvásárolható és/vagy letölthető.

Fejlesztő: a szoftver szerzői jogainak és védjegyeinek tulajdonosa.

A fejlesztő adatai:

  • Neve: Domonkos Ervin e.v.
  • Székhely: 6723 Szeged, Fecske u. 6.
  • Adószáma: 68380443-1-26
  • Telefonszáma: +36 70 660 2290
  • Email címe: info@calltoaction.hu
  • Weboldala: https://calltoaction.hu

Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szoftvert letöltötte és azt a weboldalán használja. Felhasználó a szoftver használatához szükséges adatait a megrendelő űrlapon, vagy béta-teszt részvétel esetén a béta teszt jelentkezési űrlapjában adta meg.

Béta-tesztelő: az a speciális felhasználó, aki a szoftver hivatalos megjelenését megelőző béta-tesztekben részt vett.

Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki a szoftvert a webhelyen megvásárolta. Ez bizonyos esetekben eltérhet a Felhasználó személyétől.

Licenszkezelő: a felhasználói licenszeket kezelő külső szolgáltatás tulajdonosa. Jelenleg a Freemius, Inc. (https://freemius.com) szolgáltatásait használjuk a szoftver licenszeinek a kezelésére.

2) A megrendelés tárgya

A szolgáltatás tárgyát a webhelyen megvásárolható szoftver licensze képezi. A vásárlással vagy egyéb módon szerzett jogosultsággal a felhasználó jogot szerez arra, hogy a szoftvert a megrendelésben foglalt időtartamon belül letöltse, azt feltelepítse a weboldaldalára és azt rendeltetésszerűen használja.

Megrendelő elfogadja, hogy a licensz nem-exkluzív használati jogokat biztosít a számára. Fejlesztő, illetve fejlesztő viszonteladói a szoftver licenszét tetszőleges számú további megrendelőknek értékesíthatik.

A szoftver harmadik félnek való továbbértékesítése csak a fejlesztővel kötött egyedi megállapodás alapján lehetséges. A szoftver licenszének átruházása harmadik fél részére csak a fejlesztő írásos beleegyezésével lehetséges.

Megrendelő elfogadja, hogy a szoftver egyes funkcióinak a kihasználásához a szoftvert össze kell kötni bizonyos külső szolgáltatásokkal. Ezen szolgáltatások díja nem tartozik bele a szoftver árába és amennyiben ilyen díj felmerül, az mindig az adott külső szolgáltató irányába fizetendő.

3) A szolgáltatás időtartama

Megrendelő a szoftvert határozott időre, a megrendelésben meghatározott időtartamra licenszeli. A licensz időtartamának lejárta után felhasználót további felhasználási jog nem illeti meg. A licensz lejárata utáni használattal felhasználó lemond a szoftver frissítésének jogáról, valamint annak a jogáról, hogy térítésmentesen igénybe vegye a fejlesztő támogatási (support) szolgáltatását.

Amennyiben valaki érvényes licensz nélkül szeretné igénybe venni a support szolgáltatást, elfogadja, hogy fejlesztő erről 200 EUR / óra óradíjat számolhat fel.

A licensz a megrendelésben meghatározott időtartam után lejár, az a továbbiakban nem jogosítja fel a felhasználót a szoftver további használatára. A licensz időtartamát a megrendelő bármikor meghosszabbíthatja, amely a mindenkori áraknak megfelelő ellentételezés mellett lehetséges.

A szolgáltatást megrendelő 30 napos próbaidővel veheti igénybe. Ezen próbaidőszak alatt bármikor térítésmentesen lemondhatja. Lemondás esetén megrendelő elfogadja, hogy a szoftver további használatára nem jogosult és köteles azt 24 órán belül letörölni a számítógépéről.

4) A megrendelés menete

A szoftver megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani a megfelelő megrendelési űrlap segítségével:

  • Név (vezetéknév és keresztnév)
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám, ország)

A megrendelési űrlap elküldését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a szoftver megrendelésére csak előre fizetés útján van lehetőség. A szoftver megvásárlásáról szóló számlát Megrendelő elektronikusan kapja meg a megrendelés során megadott email címére.

A webhelyen feltüntetett árak euróban (EUR) értendők. A megrendelés díjának kifizetése bankkártyával vagy PayPal-on keresztül történik a licenszkezelő számlájára, aki viszonteladóként jár el a tranzakció lebonyolításában. Ennek jogi hátteréről itt találhatók bővebb információk: https://freemius.com/terms/5228/checkout-charlie/.

Megrendelő a megrendelt terméket annak kifizetése után azonnal megkapja a megrendelőlapon megadott e-mail címére.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető.

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül rendelkezésre bocsássa. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megrendelést indoklás nélkül elutasítsa.

5) Felelősség

Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelés tárgyát megismerte és ennek megfelelően adta le a megrendelési igényét a megrendelőlap segítségével, vállalva az esetleges következményeket.

Fejlesztő és Licenszkezelő kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget olyan működési hiba vagy hiányosság esetén, amely a Megrendelőnek vagy Felhasználónak a szoftver használata során kárt vagy elmaradt bevételeket okoz.

Megrendelő és felhasználó kijelentik, hogy a szoftvert saját felelősségükre használják, annak funkcióit és működését megismerték. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy weboldalán a szoftvernek tulajdonítható esetleges hibákból eredő károk kapcsán lemond a fejlesztő és licenszkezelő irányában a kártérítési jogáról.

Fejlesztő és Licenszkezelő nem vállalnak továbbá felelősséget a felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internetcsatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

6) Speciális rendelkezések a béta teszt részvevői számára

A béta teszt a szoftver hivatalos megjelenése előtti időszak. Ezen időszak alatt a tesztben résztvevők (béta tesztelők) a szoftvert önkéntes jelentkezés után térítésmentesen használhatják a teszt időtartama alatt.

A béta teszt időszaka határozatlan ideig tart. Akkor ér véget, amikor a szoftvernek megjelenik az 1.0 verziója.

Fejlesztő fenntartja a jogot, hogy felhasználót kizárja a béta tesztből annak inaktivitása esetén, vagy amennyiben Fejlesztő úgy ítéli meg, hogy az adott résztvevő kéros hatással van az ő üzletmenetére.

7) Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

Fejlesztő nem vállal felelősséget a webhelyen a szoftverről írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben a vélemények nyilatkozójának álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Fejlesztő jogosult a közízlést, Fejlesztő üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan jelen szerződés 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát telefonon, emailben vagy postai úton. Fejlesztő a székhelyén nem nyújt személyes ügyfélszolgálati szolgáltatást.

A Fejlesztővel szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Fejlesztő székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Csongrád Megyei Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.

Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

Fejlesztő bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


Hatályos: 2020. február 14. napjától a következő módosításig vagy visszavonásig.